X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

خودم...

عجیب باید باشد ، اما یک لیست مهم هست که باید حتما بنویسم و اضافه کنم به تمام این کاغذ هایی که چسبانده ام به در و دیوار ، 

در کنارِ  اشتباهاتی که نباید تکرار شوند .

کارهایی که دوست دارم انجام دهم

فیلم هایی که باید ببینم 

و ... .

اسمش را هم خواهم گذاشت هزار نفری که هیچ وقت نباید بهشان اعتماد می کردم یا چیزی شبیه به این .

نمی دانم کدام اسم اول خواهد بود ، اما می دانم که لیست خنده داری خواهد شد .