هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

غربت

قسمت بدِ برگشتن به خونه اینه که وقتی برگشتی ببینی نیمی از آدمها دلشون برات تنگ نشده...
بدترین قسمتش اینه که ممکنه بفهمی نصفه دیگه اصلا متوجه نبودنت نشدن!