هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

مثل به دنیا آوردن بچه و بعد طلاق گرفتن

باید اعتراف کنم که دوست ندارم «آدم برفی» درست کنم. چون طاقت ندارم چند روز بعد آب شدنش رو ببینم...