هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

...

آدمها که دارن از احساسشون حرف میزنن،اول جمله هاشون یک (فعلا ) بزارید.
اینطوری شاید بشه باور کرد. با تاکید روی شاید.