هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

مملکته ...

رفیقم زنگ زده میگه ویسکی سراغ نداری؟ میگم برای چی میخوای؟ میگه بابام امشب از کربلا میاد کلی مهمون داریم! مملکته داریم؟