هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

...

صبحانه‌های تنهایی هر چه هم لذیذ باشند باز هم مسموند.