هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

در مسابقه رادیویی صبح جمعه اتفاق افتاد- واقعی

(جوابها باید با «د» شروع بشه)

مجری: اسم دخترتون رو چی‌می‌گذارین؟
شرکت‌کننده: دریا
مجری: اونجوری که شوهرش غرق میشه...!