هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

من و حاجی 2

حاجی : الان که ساعت 8 صبح شده که سم برای موش نمیریزن . باید ساعت 2 بریزن.

من : چرا ؟

- :چون الان موشا میترسن ولی وقتی که تعطیل کردیم نمیترسن و میان بیرون.

- : ولی ما که ساعت 3.5 تعطیل میکنیم !!!