هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

کولم بیا

یکی از چیزایی که از دیدن این سریال کلمبیایی فهمیدم اینه که سینه یکی از اجزای اصلی در این سریال ها بوده . در حدی که خود بازیگر رو کسی نمیبینه.

و اینکه از نظر ما ایرانی ها ، اونها چقدر خوشبخت هستن که همیشه از اینا میبینن.