هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

من و اینترنت

ای کسانی که غر می زنید آیا می دانید خیلی از مطالب این سایت را من با گوشی از بالای برج  و با بسته های رویائی اینترنت همراه اول درج می کنم.

کاش کمی رحم در دلتان بود.