هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

قانون بقای ماده

یعنی میشه اون اقای شعبده باز اون خانومه رو که ناپدید میکنه به وط خونه ما منتقل کنه و ظاهرش کنه ؟