هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

تن تو کو... تن صمیمی تو کو؟!

-  وزارت ارشاد از ناشرین خواست لغت 3x یا «رابطه جنسی» را به عبارت «رابطه صمیمی» تغییر دهند!
یعنی ممکن است از این به بعد در کتاب ها به چنین جمله هایی بربخوریم:

* - شما چطور به این بیماری مبتلا شدید؟
- بعد از یک رابطه صمیمی پرخطر! 

* حاصل ارتباط صمیمی ما، سه فرزند بود!

*  در میان جانوران، تنها دلفین ها و میمون ها هستند که مثل انسان ها وقتی با هم رابطه صمیمی می کنند، لذت می برند!

* - جرمت چیه؟
- یه عالمه عکس های «رابطه صمیمی» ای از آتلیه مون پیدا کردن!

* - رابطه صمیمی هم داشتید؟
- نه، ما دوست های خیلی خوبی بودیم اما هیچ وقت با هم رابطه صمیمی نداشتیم!

***

حالا فرض کنید اگر ذهن ما بعد از مدتی، ناخودآگاه این دو عبارت را معادل همدیگر بداند، با شنیدن بعضی جمله ها چه حالی ممکن است بهمان دست بدهد!:

* معلم - بچه ها من دوست دارم همه مان در این کلاس با هم رابطه ای صمیمی داشته باشیم!

* کامران و هومن دو دوست هستند که با هم رابطه ای صمیمی دارند!

* صمیمیت از نگاهش می بارید!

* - مامان شما کی تصمیم گرفتید با بابا ازدواج کنید؟
- وقتی که خیلی صمیمی شده بودیم!

* صمیمانه دوستت دارم!!