هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

یاد امام و شهدا آخرش میده مارو ...

امروز ششم آذر ماه سال 88 میباشد و ما بعد از 36 روز نبرد در آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی نژاد به مرخصی آمده ایم. 

 

 

به نظر شما من و علیرضا در این عکس به چه چیزی فکر میکنیم ؟  

 

کلا نظر شما درباره این دو  نفز چیست ؟  

 

آیا ما به سربازی آمده ایم یا پیکنیک ؟  

 

 و باز هم من و علیرضا ... 

 

این هم ما در راه شهادت  و باقی عکسها و دوستان عزیزی که هیچ وقت فراموش نمیشوند ... 

 

 

تا بیست و چهار روز دیگر که ما از اردو برگردیم و مراسم درجه گذاری را انجام دهیم بدرود ... 

 

آیا باور میکنید که فاصله زمانی این عکسها بیست و چهار ساعت است ؟  به کوهها توجه کنید !!!