هر وقت که بارون میزنه تورو کنارم میبینم

سندرم خودشیفتگی ِ مفرط یا «همه دوست دارن شبیه من باشن»

- اگر دقت کنید می‌بینید زنها برای اینکه در محیط کار جدی گرفته شوند، سعی می‌کنند شبیه مردها رفتارکنند.

+ شبیه مردها؟ یعنی فوتبال می‌بینن و تخمه‌شکنان جلوی تلویزیون ولو می‌شن و می‌گوزن؟